Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft dezelfde behoeften. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling en kan hij/zij meer uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau, of kan uw kind deelnemen aan de klimopklas. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Triangel onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning Triangel Octant
Externe ondersteuning Triangel Octant

Externe ondersteuning

Triangel kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

U leest meer over de externe ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden op deze pagina.

Externe ondersteuning Triangel Octant
Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Triangel is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Triangel is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met PPO Delflanden en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van PPO Delflanden.

Schoolondersteuningsprofiel

"Het grote pluspunt van de Triangel is de ononderbroken leerlijn: ieder kind les op z’n eigen niveau. De deur van het team staat altijd open om extra mogelijkheden te bespreken. Een prettige, open sfeer waarbij het leergeluk van het kind echt centraal staat."
Fiona van den Bergh
Moeder van zoons in groep 6 en 7