Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor twee keer per jaar uw hulp.

Luizenmoeders
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit doet de klassenouder samen met een hulpouder.
Klassenouders
De klassenouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De klassenouder regelt extra handen bij activiteiten als excursies in het kader van Real Life Learning en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt, of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of schoolkamp. De OR komt hiervoor tien keer per jaar samen.

Flitsouder (Leesouder)
Met het computerprogramma 'Flits' bevorderen we op school het leestempo van onze kinderen. Als flitsouder helpt u de kinderen hierbij.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Triangel. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor twee keer per jaar uw hulp.

Luizenmoeders
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit doet de klassenouder samen met een hulpouder.
Klassenouders
De klassenouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De klassenouder regelt extra handen bij activiteiten als excursies in het kader van Real Life Learning en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt, of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of schoolkamp. De OR komt hiervoor tien keer per jaar samen.

Flitsouder (Leesouder)
Met het computerprogramma 'Flits' bevorderen we op school het leestempo van onze kinderen. Als flitsouder helpt u de kinderen hierbij.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt één keer per twee maanden vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert één keer per twee maanden.
Medezeggenschapsraad Triangel Octant

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij graag wat er bij u leeft. De MR vergadert één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn deels openbaar.Het contactadres van de MR is MR.triangel@octant.nl

Agenda’s en verslagen van overleggen zijn per mail op te vragen.

 

Medezeggenschapsraad Triangel Octant

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Triangel. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of het kamp voor groep 8. Daarnaast willen wij als spreekbuis voor ouders fungeren naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan, maar meld deze ook aan ons zodat wij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR.

contact: OR.triangel@octant.nl

 

 

Ouderraad Triangel Octant

Leden van de MR

Namens de oudergeleding
Marleen (voorzitter)
Sietske Witvoet
Johan van den Bosch

Namens de personeelsgeleding
Katinka Koster (secretaris)
Joyce van der Peet
Debbie van Leussen
Marjolein Brouwer (directeur)
 

 

Leden van de OR

Medie Beezemer
Eliane van den Berg
Ester Bothof
Daniël Sandwijk
Rianne Schouwstra
Wendy Paulissen
Sander Uijtdehaage
Annelies Wessels

 

Blijf op de hoogte van Triangel Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op de informatieavond aan het begin van elk schooljaar wordt in iedere groep door de leerkracht uitleg gegeven over wat er dat leerjaar aan de orde komt. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Bovendien is er in groep 1 een kennismakingsgesprek en in groep 2 een huisbezoek om een vertrouwensband met u en uw kind op te bouwen. Twee keer per jaar wordt er bovendien een rapportavond gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Ook is er dan in groep 7 en 8 aandacht voor de (naderende) schoolkeuze.

Daarnaast informeren wij u met onze wekelijkse nieuwsbrief en via de digitale communicatiedienst Parro. Verder vindt u foto's en activiteiten hier op onze website en delen we ook regelmatig leuk nieuws op onze Facebookpagina.

Blijf op de hoogte van Triangel Octant