Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

De kinderen in groep 1/2 hebben nog geen vakken, zoals in de groepen erna. Toch werken we ook op deze leeftijd al gericht aan de ontwikkeling van de kinderen en kunnen zij op hun eigen niveau spelenderwijs leren. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en we werken aan gewoontevorming en regelmaat. Vaardigheden die in latere jaren goed van pas zullen komen.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen KIM
Groep 4-6 Estafette / Nieuwsbegrip XL
Groep 7-8 Blits / Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 4-8 Taal actief 5
Schrijven
Groep 1-8 Pennenstreken
Rekenen
Groep 3 Semsom
Groep 4-8 Getal & Ruimte
Wereldoriëntatie
Groep 3-8 Blink
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 KiVa
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Kind op maandag
Engels
Groep 1-8 Take it easy
Techniek
Groep 1-8 Het actieteam wetenschap, techniek en ICT ontwikkelt eigen lessen met ontdekkend en onderzoekend leren als uitgangspunt
Expressievakken
Groep 1-8 Alle leerlingen krijgen o.a. wekelijks een muziekles en geven een keer per jaar een presentatie op het open podium
Bewegingsonderwijs
Groep 1-8 Twee keer per week gymles, een keer van de leerkracht en een keer van de vakleerkracht
Huiswerk
Groep 5-8 Groep 5: Gemiddeld 1 keer per week
Groep 6: gemiddeld twee keer per week
Groep 7: gemiddeld drie keer per week
Groep 8: minimaal drie keer per week tot maximaal elke dag een taak(je)
* In elke klas maken we gebruik van computers en iPads ter ondersteuning van het onderwijs. Het gebruik van computers is geïntegreerd in de lessen. Speciale software wordt ingezet voor de groep als geheel, maar ook voor individuele kinderen die iets extra's nodig hebben. We werken bewust niet met internetfilters. In plaats daarvan leren we onze leerlingen veilig met internet om te gaan.