School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Triangel scoort op verschillende punten.

School in cijfers

Met 12 groepen en 280 leerlingen heeft elke groep op Triangel gemiddeld 23 leerlingen. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 30 medewerkers.

Wat vinden de leerlingen van ... Triangel Landelijk
... het onderwijs 8.9 8.7
... de leraren 9.4 8.7
... de sfeer 8.7 8.1
... de aanpak van pesten 9.0 8.3
Hoe beoordelen ouders en onze eigen medewerkers Triangel?
Triangel Landelijk
Ouders 7.9 7.7
Medewerkers 8.0 8.3
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014
Wat vinden de ouders?
Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,8 7,1
Sfeer 8,2 8,1
Onderwijs 8,1 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,8
Begeleiding 7,9 7,7
Sociaal-emotioneel 7,7 7,6
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.5
Ik voel me fijn op school 8.6
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 85%
Ik ben trots op mijn school 88%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 89%
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2019, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.

Waardering Octantscholen

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Wat vinden de ouders?
Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,8 7,1
Sfeer 8,2 8,1
Onderwijs 8,1 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,8
Begeleiding 7,9 7,7
Sociaal-emotioneel 7,7 7,6
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.5
Ik voel me fijn op school 8.6
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 85%
Ik ben trots op mijn school 88%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 89%
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2019, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.
Overtuigd?
Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoort Triangel boven het landelijk gemiddelde. Vraag een persoonlijk kennismakingsgesprek aan en kom langs voor een rondleiding!

Prestaties van onze leerlingen

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets
Triangel Landelijk
2017 535,8 535,1
2018 539,5 534,9
2019 542,1 535,7
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2020)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 37,5%
Vmbo/Havo 4,1%
Havo 12,5%
Havo/Vwo 25%
Vwo 20,9%
Inspectierapport Triangel Octant

Inspectierapport

Triangel krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit bevestigt dat onze inzet zijn vruchten afwerpt! Download het gehele rapport.

Inspectierapport Triangel Octant