School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Triangel scoort op verschillende punten.

School in cijfers

Met 14 groepen en 320 leerlingen heeft elke groep op Triangel gemiddeld 27 leerlingen. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 25 medewerkers.

Wat vinden de leerlingen van ... Triangel Landelijk
... het onderwijs 8.9 8.7
... de leraren 9.4 8.7
... de sfeer 8.7 8.1
... de aanpak van pesten 9.0 8.3
Hoe beoordelen ouders en onze eigen medewerkers Triangel?
Triangel Landelijk
Ouders 7.5 7.6
Medewerkers 8.8 8.4
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014
Wat vinden de ouders?
Percentage tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%
Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%
Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%
Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014

Waardering Octantscholen

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Wat vinden de ouders?
Percentage tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%
Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%
Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%
Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014
Overtuigd?
Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoort Triangel boven het landelijk gemiddelde. Vraag een persoonlijk kennismakingsgesprek aan en kom langs voor een rondleiding!

Prestaties van onze leerlingen

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Triangel Landelijk
2013 539,6 535
2014 536,7 534,8
2015 538,7 534,8
2016 536,7 534,9
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2016)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 38,8%
Vmbo/Havo 4,1%
Havo 18,4%
Havo/Vwo 14,2%
Vwo 24,5%
Inspectierapport Triangel Octant

Inspectierapport

Triangel krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit bevestigt dat onze inzet zijn vruchten afwerpt! Download het gehele rapport.

Inspectierapport Triangel Octant