Over Octant

Op onze scholen doet ieder kind ertoe. Daarom leren we onze kinderen om hun eigen keuzes te maken. Op die manier zijn onze leerlingen klaar voor de toekomst. En die is prachtig!

De missie van Octant

De Octantscholen streven onophoudelijk naar... groei.

Groei...

... van de kwaliteit van ons onderwijs;
... van het vermogen ons aan te passen aan de sterk veranderende omgeving;
... van de tevredenheid van onze leerlingen, ouders en personeelsleden over de prestaties van onze scholen;
... van onze organisatie en uitstraling naar de buitenwereld.

Zelfbewustzijn

De leerlingen hebben grip op hun eigen leerproces en leren verantwoording nemen voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen bereiken en weten hoe ze dat kunnen doen. Leraren zijn nooit uitgeleerd en werken planmatig aan de verbetering van hun eigen kennis en kwaliteitsniveau.

Ontdekkend leren

Kinderen leren met elkaar en van elkaar. De moderne maatschappij wordt de school binnengehaald door extra aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Technologie (laptop, iPad, computer) speelt daarin een belangrijke rol.

Duurzaam samen

De school ziet ieder kind, wat leidt tot een passend onderwijs tijdens de gehele basisschoolperiode. De school werkt samen met voor- en naschoolse opvang aan één ontwikkelingslijn van nul tot dertien jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over waar Octant voor staat en hoe wij ons dagelijks inzetten deze missie en visie te realiseren, verwijzen we u graag door naar onze website. Meer informatie over de andere bij Octant aangesloten scholen vindt u op de individuele scholenwebsites: Ackerweide, Beatrix, Fontein, Kindcentrum Regenboog, Schatkaart, Triangel, Vlinderboom, Zonnestraal en Prinsenhof.