Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben meer uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer de klas na uitleg van de leraar zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina leest u meer over onze lesopbouw.

Lesopbouw Triangel Octant
Toetsing en rapport Triangel Octant

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Hierdoor hebben en houden we goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten, dit bevat ook een portfolio met prestaties van uw kind op het gebied van talentontwikkeling. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basisschoolcarrière, zijn werkhouding en de uitslag van de Centrale Eindtoets.

Op deze pagina leest u meer over onze visie op toetsing en rapport.

Toetsing en rapport Triangel Octant
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Real life learning

Op Triangel passen we Real Life Learning toe. Een aanpak waarbij kinderen leren door dingen zelf te doen, te ervaren en te onderzoeken. We meten het schoolplein op en bedenken er sommen bij, knutselen een kubieke meter in elkaar en gaan naar een museum om een schilderij van dichtbij te bekijken. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de moderne samenleving.

Real life learning Triangel Octant

Lestijden

Vijf gelijke dagen model

Wij werken met het 'vijf gelijke dagen model'. Dit betekent dat de vijf schooldagen dezelfde lengte hebben. In alle groepen hanteren we gelijke schooltijden waarbij de kinderen tussen de middag lunchen met de leerkracht(en).

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8:30 - 14:00 uur.

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.