Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang Triangel Octant
Kindcentrum Delfgauw Triangel Octant

Kindcentrum en Triangel

Octant wil al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Triangel wordt zo'n kindcentrum. Wij willen de kinderen hiermee een ononderbroken ontwikkeling bieden van 0 tot 13 jaar. In samenwerking met onze partner Skippy Pepijn werken we hieraan en zijn inmiddels de eerste stappen gezet. 

Zo ontwikkelden we de Peuteropstap. Een programma waarin peuters regelmatig langskomen in groep 1 onder begeleiding van een kleuterleidster. Op deze manier hebben de peuters een langere wenperiode. Daarnaast stemmen we onze thema's op elkaar af zodat de onderwerpen die op school behandeld worden terugkomen in het activiteitenaanbod van de voor- en naschoolse opvang. Door deze samenwerking kunnen we kinderen al vroeg volgen en begeleiden, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom kindcentrum en Triangel!

Kindcentrum Delfgauw Triangel Octant