Toetsing en rapport

We willen iedere leerling die begeleiding geven die hij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen op school. Om te ontdekken wat de juiste begeleiding is, observeren we de leerlingen en maken we gebruik van toetsen passend bij de methode en cito toetsen.

Rapport

Uw kind krijgt twee keer per jaar (in maart en juni) een rapport mee naar huis. Naast een beoordeling van de cognitieve ontwikkeling van uw kind (taal, rekenen en schijven), bestaat het rapport ook uit een Trifolio met daarin de prestaties van uw kind op het gebied van talentontwikkeling

Naar het voortgezet onderwijs

Op Triangel krijgt uw kind aan het eind van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten die tot dan toe zijn behaald. Daarbij wordt ook gekeken naar de werkhouding van de leerling. Aan de hand van dit advies, stellen we samen doelen voor groep 8. In groep 8 houden we aan het begin van het school - jaar voorgesprekken om bij te houden of de gestelde doelen nog worden gehaald. In januari volgt het definitieve adviesgesprek met u als ouder en de leerkracht. Alleen als de uitslag van de Centrale Eindtoets heel erg afwijkt, kan het nodig zijn deze keuze bij te stellen.

Resultaten

De afgelopen jaren lagen de scores van de Cito-eindtoets op Triangel steeds weer boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. Met deze zogenoemde blauwe norm stellen we voor onszelf het einddoel voor de school vast. De blauwe norm ligt nooit onder de landelijke gemiddelden

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets
Triangel Landelijk 2020 Gein eindtoets Geen eindtoets
2021 535,6 535,0
2022 537,5 534,8
2023 536,4 535,3
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2023)
Schoolvorm Percentage
VMBO 35%
VMBO/Havo 5%
Havo 10% Havo/vwo 20%
Vwo 25%