Lesopbouw

Groepsindeling

Op Triangel zitten kinderen bij elkaar in de groep. Dit betekent echter niet dat alle kinderen op elk moment precies hetzelfde doen. Daarnaast komt het voor dat kinderen samenwerken met kinderen uit andere groepen. De leerkrachten bepalen per kind hoeveel en op welk niveau instructie nodig is om goed te leren.

Opbrengst en handelingsgericht werken

Leerlingen werken voor elk vak op hun eigen niveau aan het behalen van hun leerdoelen. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren. Daarna wordt uitleg gegeven over de opdracht. Leerlingen die de opdracht al begrijpen, gaan direct aan de slag. De leerkracht geeft de rest van de groep een duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht. Dit noemen we opbrengst- en handelingsgericht onderwijs. We houden steeds de ontwikkeling van onze leerlingen bij en bepalen aan de hand daarvan hoe we de lessen invullen.\

Zelfstandig werken

Op school brengen we onze leerlingen de basisvaardigheden van het zelfstandig werken bij. Tijdens deze lesonderdelen werken leerlingen grotendeels zelfstandig aan een taak. Ze kunnen hierbij niet op alle momenten bij de leerkracht terecht. Zo leren ze omgaan met uitgestelde aandacht. Kinderen bedenken op zo’n moment zelf wat ze wel kunnen doen. Dankzij zelfstandig werken leren kinderen zelf keuzes maken, overleggen, verantwoordelijkheid nemen en worden zij weerbaarder.