Interne ondersteuning

Door onze leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of juist ver vooruit zijn.

Kwaliteitsondersteuner

Onze kwaliteitsondersteuner coördineert de extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben. Verschillende leerkrachten op Triangel hebben zich gespecialiseerd om onze leerlingen extra te ondersteunen. Daarnaast is het team aangevuld met onderwijsondersteunend personeel, zodat we onze leerlingen de juiste uitdagingen kunnen bieden. 

Triangel biedt binnen de school ondersteuning op de volgende gebieden:

- Dyslexie

Triangel zet in op het vroegtijdig signaleren van dyslexie. Onze aanpak leest u in het dyslexieprotocol op de website van de school.

- Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die naast de reguliere lesstof extra uitdaging kunnen gebruiken, doen mee aan het programma van onze klimopgroep. Vanuit de samenwerking binnen Octant is er een specialist begaafdheid betrokken die ondersteunt bij het samenstellen van het lesprogramma en de ondersteuning van de leerlingen. Het ondersteuningsteam van de school bepaalt in overleg met de leerkracht en/of ouders of een kind in aanmerking komt voor de klimopgroep.

- Remedial Teaching

In principe wordt extra hulp geboden door de groepsleerkracht in de klas aan de instructietafel. Voor kinderen die een zeer intensief programma volgen, bieden we soms hulp buiten de groep in de vorm van Remedial Teaching.

- Specialisten op gebied van Gedrag, rekenen, taal en wetenschap & techniek

De specialisten helpen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en geven adviezen aan de leerkrachten.