Externe ondersteuning

Triangel kan naast zijn eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de schoolmuren. De belangrijkste pijlers:

- Octant

Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

- Specialisten begaafdenonderwijs
- Schoolopleiders
- Startende leraren
- Specialisten taal
- Gedragsspecialisten
- Specialisten rekenen en wiskunde
- Wetenschap en technologie
- Merkactivatie

- Samenwerkingsverband PPO Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Triangel is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden.

- OnderwijsAdviesdienst (OA)

Onze school krijgt onderwijskundige steun vanuit de OnderwijsAdviesdienst (OA). Deze hulp wordt voornamelijk verleend door de orthopedagoge. De orthopedagoge adviseert over begeleiding van individuele leerlingen.