Samen naar Schoolklas

Samen naar Schoolklas

Bij Octantschool Triangel erkennen we de diversiteit in onze samenleving en koesteren we de ruimte voor verschillen. Wij geloven dat mensen, zowel jong als oud, harmonieus moeten kunnen samenleven. Op Octantschool Triangel hebben we ons als doel gesteld leerlingen actief te betrekken bij de samenleving en hen een positieve bijdrage te laten leveren. Dit gaat verder dan alleen een vak, het is een verantwoordelijkheid die wij als school op ons nemen. Daarom zijn we voorstander van "thuisnabij onderwijs". Dit betekent dat we streven naar het bieden van een geschikte onderwijsplek voor zoveel mogelijk kinderen in Delfgauw en de nabije omgeving. Hierbij werken we nauw samen met ouders en onze partners, zoals de gemeente en PPO Delflanden (samenwerkingsverband).

Vanaf 1 augustus starten we in samenwerking met Stichting Iep met een "Samen naar School" klas. Dit is een speciaal aangepaste klas binnen onze reguliere basisschool, bedoeld voor kinderen met een ernstige beperking. In deze klas ontvangen zij onderwijs op maat, met de benodigde zorg en ondersteuning vanuit Stichting Iep. Waar mogelijk nemen ze deel aan activiteiten in de reguliere klassen. Samen leren we van elkaar en vormen we een gemeenschap, waarbij relaties en verbinding centraal staan in ons streven naar ontwikkeling en leren.

Wat is de Samen naar Schoolklas?

Het is dé plek waar thuisnabij en integratief onderwijs en zorg geboden kan worden aan leerlingen die gebruik maken van (zeer) Gespecialiseerd Onderwijs of voor wie binnen de huidige (speciaal) onderwijsvormen geen geschikte lesplaats is gezien de specifieke intensieve ondersteunings- en onderwijsbehoeften. In de Samen naar school klas krijgen 6 kinderen onderwijs en zorg. Dagelijks zijn een leerkracht, een onderwijsassistent en twee persoonlijk begeleiders aanwezig in de klas. Daarnaast is er wekelijks een schooldag een orthopedagoog aanwezig. Voor de groep is een klaslokaal en een snoezel/beweegruimte beschikbaar. De kinderen krijgen begeleiding bij het verder ontwikkelen van zelfredzaamheid. De kinderen worden wekelijks op school behandeld door een fysiotherapeut op het gebied van sensorische integratie. Deze klas is onderdeel van de reguliere, inclusieve school. Er is contact met de kinderen in de reguliere klassen en de leerlingen van de Samen naar school klas worden betrokken bij de vieringen en schoolbrede activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen met en zonder beperkingen beiden veel kunnen leren van dit wederzijdse contact. Ouders/verzorgers zijn belangrijke partners van de medewerkers in de klas. We maken gebruik van elkaars expertise. 

Voor wie?

Het arrangement is bedoeld voor kinderen met meervoudige beperkingen (zeer moeilijk lerend) die zonder intensieve begeleiding niet kunnen participeren in het onderwijs. Deze kinderen dreigen uit te vallen uit het onderwijs, zijn al uitgevallen, of gaan naar een kinderdagcentrum en hebben nu ontheffing van leerplicht omdat hun begeleidingsbehoefte te intensief is om naar school te kunnen gaan. Binnen de Samen naar school klas wordt onderwijs geboden aan leerlingen tussen de 7 en 14 jaar oud, waarbij primair sprake is van een verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand. 

Hoe aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op over de mogelijkheden. Een eerste kennismaking en screening wordt uitgevoerd door de directeur van Stichting IEP en/of van Octantschool Triangel. Als uw kind past in de doelgroep-beschrijving en het voldoet aan de aannamecriteria, wordt uw kind geplaatst op de belangstellingslijst. Rianne Boerefijn (directeur van Stichting IEP) is het aanspreekpunt voor ouders of verwijzers voor meer informatie. U kunt haar bereiken op 06 - 16415164. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.stichtingiep.nl

Nieuws en updates

Ontdek de laatste nieuwtjes en artikelen over de "Samen naar School" klas.

  • Lees hier het artikel van het vakblad Ondersteuning in het Onderwijs.
  • Bekijk hier het item van het Jeugdjournaal. 
     

Meld uw kind aan voor de Samen naar School klas