Ontdekkend leren

Real Life Learning

Op Triangel passen we Real Life Learning toe. Een aanpak waarbij kinderen leren door dingen zelf te doen, te ervaren en te onder - zoeken. We meten het schoolplein op en bedenken er sommen bij, knutselen een kubieke meter in elkaar en gaan naar een museum om een schilderij van dichtbij te bekijken.

Actieteam wetenschap, technologie en ICT

Wetenschap, technologie en ICT zijn belangrijke elementen binnen ons onderwijs. Naast het gebruik van computers en tablets ter ondersteu - ning van de lessen, gaan we ook dieper in op het gebruik en vooral de werking van technologie. Zo leren kinderen programmeren en doet de bovenbouw mee aan de First Legoleague (techniekchallenge). Het actieteam en de leerkrachten ontwikkelen eigen lessen op dit gebied. Ontdekkend en onderzoekend leren zijn hierbij het uitgangspunt.