Duurzaam samen

Muziekschool, naschoolse activiteiten en bibliotheek

- Onze muzieklessen worden in samenwerking met de muziekschool gegeven. Deze samenwerking is een onderdeel van onze aanpak van talentontwikkeling. Door leerlingen naast lezen, schrijven en rekenen meer creatieve vakken aan te bieden, helpen wij hen bij het ontwikkelen van hun talenten. Ieder jaar laten leerlingen deze talenten zien tijdens Triangel got talent.

- Onze leerlingen krijgen les tot twee uur, maar ook na schooltijd is er een wisselend aanbod aan activiteiten. Uw kind is vrij zich daarvoor op te geven. Verschillende partijen uit Delfgauw bieden in ons gebouw activiteiten aan op het gebied van sport, cultuur en techniek.

- Bibliotheek Oostland heeft een vestiging in onze school. Hierdoor ontstaat een nauwere samenwerking met de bibliotheek op het gebied van leesonderwijs.

 

Samen werken aan een Kindcentrum

Triangel wil kinderen in Delfgauw een ononderbroken ontwikkeling bieden van 0 tot 13 jaar. Om dit te realiseren werken we samen met Kinderopvang Skippy Pepijn. Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten:

- Samen ontwikkelden we de Peuteropstap. Een programma waarin peuters regelmatig langskomen in groep 1. Op deze manier hebben de peuters een langere wenperiode.

- We stemmen onze thema’s op school af met de voor- en naschoolse opvang van Skippy. Leerkrachten van de onderbouw en pedagogisch medewerkers van Skippy Pepijn hebben hiervoor regelmatig overleg. Door deze samenwerking kunnen we kinderen al vroeg volgen en begeleiden, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

- Brede schoolactiviteiten. Met Joyus, bibliotheek Oostland, Fysiokids Lansingerland, jeugdwerk van de gemeente de muziekschool en Mad Science, zoeken we naar mogelijkheden om onder en na schooltijd ons aanbod te verrijken. De vakdocent bewegingsonderwijs verzorgt een a twee keer per week een naschools sportaanbod, waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen. We zijn ons bewust van onze wijkfunctie en willen graag dat de wijk mee profiteert van ons aanbod.