Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.

1x per schoolperiode

Intakegesprek en huisbezoek
Enige tijd nadat uw kind in groep 1 is gestart, nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek op school. Zo krijgen we een goed beeld van uw kind en versterken we de vertrouwensband met uw kind. In groep 2 komt de leerkracht bij u thuis op bezoek. Dit is een informeel bezoek om als school een goede band met u op te bouwen.

1 x per jaar 

Kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht(en)
Aan het begin van het schooljaar heeft iedere groepsleerkracht een kennismakingsgesprek en inloopmoment in de groep. Daarnaast krijgt u een informatiefolder over het schooljaar van de groep van uw kind.

Rapportgesprek
Na het uitreiken van het rapport, plannen we een rapportgesprek (het 10-minutengesprek). De gesprekken vinden plaats op een lesvrije dag voor de kinderen.

Wekelijks

Nieuwsbrief
Triangel stuurt iedere vrijdag een digitale nieuwsbrief naar alle ouders. Hierin vindt u nieuws over activiteiten binnen de school en belangrijke data. Het versturen van de nieuwsbrief gebeurt via Parro.

Inloopmomenten
Voor de groepen 1/2 is er voor de ouders iedere vrijdag een inloopmoment. Dan kunt u wat langer in de groep blijven. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat iedere maand. De inloopmomenten van de groepen drie t/m acht staan in de jaarkalender.

Dagelijks

Parro
De meeste informatie wordt op onze school via Parro verspreid. Parro is een digitale communicatiedienst voor scholen. Via e-mails, berichten via de gratis app, of (in noodgevallen) een sms blijft u op de hoogte van alles wat voor u als ouder relevant is. Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u een uitnodiging voor Parro.

Website
Op www.triangel-octant.nl vindt u adresgegevens, protocollen, reglementen en nieuwsbrieven, maar ook actuele berichten, leuke voorvallen en oproepen. De OR en MR publiceren op de website hun nieuws en notulen van vergaderingen.

De groepsleerkracht
Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht aanspreken of een afspraak maken voor een gesprek.

Extra

Contact met de ouders na een scheiding
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. In het geval van een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste gegevens aan de school worden doorgegeven. Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u als ouder hiervan een schriftelijk bewijs te geven aan de directie van onze school.